ثبت‌نام ﺳﻪشنبه 01 خرداد 1403

 

قرارداد مشارکت خرید خودرو


این قرارداد بین شرکت توسعه خدماتی بازرگانی نگین خودرو ایرسا به شناسه ملی: 10320237193و شماره ثبت: 373945 به نشانی میدان ارتش ، ابتدای بلوار ارتش ، نبش خیابان اراج ، ساختمان نگین .که از این پس در این قرارداد شریک نامیده می شود از یک طرف و از طرف دیگر شریک به شرح مندرجات زیر ، حسب مقررات ماده 10 قانون مدنی بین طرفین منعقد گردید که مفاد آن برای طرفین لازم الاجرا میباشد.


مشخصات شریک:

شخص حقیقی

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

کد ملی:

شماره شناسنامه:

محل تولد:

تاریخ تولد:

شغل:

آدرس کامل پستی:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

کد پستی:

شخص حقوقی

نام شرکت:

نام مدیریت:

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

کد اقتصادی:

شناسه ملی:

نام نماینده:

شماره معرفی نامه:

آدرس کامل پستی:

تلفن ثابت:

تلفن همراه نماینده:

کد پستی:

 

ماده 1 - موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت از مشارکت شریک در تامین یک دستگاه خودرو .................................................. تیپ ..................................... و مدل ..................................................... می باشد.

اولویت رنگ۱: ............................................... اولویت رنگ ۲: .................................................... اولویت رنگ ۳: .....................................................

تبصره ۱: شرکت متعهد است در زمان ثبت نام ليست اقلام و بهاي آپشن های خودروي مورد مشارکت را (طبق کاتالوگ خودروی مورد مشارکت) به شریک ابلاغ نمايد و در صورت مغايرت آن در زمان تحويل با مشخصات قيد شده در روز ثبت نام، مابه التفاوت قيمت قطعي نهايي خودرو تحويلي از بابت کسري و يا افزايش بعضي از تجهيزات و آپشن ها از طرفين قابل برگشت يا دريافت مي باشد. 

ماده ۲ - شرايط مشارکت :

۱-۲- شريک همزمان با امضاي اين قرارداد، مبالغ مندرج در جدول زير را طبق بخشنامه شماره .............................. بعنوان سرمایه مشارکت (سهم شریک) به شرکت پرداخت می نماید:

 

 

ردیف

نوع پرداخت

شماره سند

تاريخ

نام بانك

نام شعبه

حساب شرکت

مبلغ (ریال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصره ۲: ملاک محاسبه حقوق قراردادي شریک، زمان پرداخت وجه و وصول وجوه نقد چکهاي تعيين شده از سهم مشارکت وی ميباشد. بديهي است شرکت نگين خودروايرسا در خصوص واريز و پرداخت مبالغ قرارداد به حساب بانکي سايرين حتي نمايندگيهاي مجاز مسئوليتي ندارد.

تبصره ۳: شريک متعهد گرديد قبل از انقضاي مدت قرارداد نسبت به الباقي پرداختهاي سهم الشرکه خود طبق بخشنامه به شرکت اقدام نمايد.

ماده ۳- زمان و مکان تحویل :

مدت قرارداد از تاریخ واریز اولین وجه به حساب شرکت (طبق بخشنامه فروش) که تاریخ شروع قرارداد نیز محسوب می گردد، ظرف حداکثر .........روز کاری پس از ایفای کامل تعهدات شریک می باشد. مدت مذکور با توافق کتبی طرفین قابل تمدید می باشد.

ماده ۴- تعهدات طرفين قرارداد

۱-۴-  مبلغ پرداختی شریک مشمول سود مشارکت (طبق بخشنامه فروش) به ماخذ ..... درصد و به صورت روز شمار می باشد که در تسویه حساب نهایی لحاظ می گردد.

2-۴- نظر و محاسبات شركت طبق بخشنامه فروش مورد قبول شريك بوده و شريك حق هر گونه اعتراضي به نظريه و محاسبات مزبور را از هر جهت ضمن عقد خارج لازم از خود سلب و ساقط مي نمايد .

3-۴- بهاي تمام شده و نهايي خودروی موضوع قرارداد ......................... (.............................................) ریال تعیین می گردد. در صورت عدم تعیین قیمت قطعی خودروی مورد مشارکت، ملاک محاسبه قیمت تمام شده و نهايي موضوع قرارداد، بها و شرايط مندرج در بخشنامه فروش نقدي شرکت در زمان ارسال دعوتنامه و تكميل وجه مي باشد .

4-4- شريك نمي تواند بدون موافقت كتبي شركت، كالاي موضوع مشاركت را به هر عنوان از عناوين قانوني اعم از اجاره صلح منافع شرطي وكالتي و غيره به غير واگذار نمايد بديهي است هر گونه نقل و انتقال حقوق اين مشاركت ممنوع و از درجه اعتبار ساقط است

5-4- شريك ضمن پذيرش مسئوليت خود در قبال تمامي تعهدات و ادعاها و دعاوي احتمالي مربوط به اين قرارداد مشاركت متعهد گرديد در صورت اقامه چنين دعاوي و ادعاهايي و لو عليه شركت از حقوق شركت دفاع نمايد.

ماده 5- فسخ قرارداد:

1-۵- اين قرارداد با توافق كتبي طرفين قابل فسخ است. در صورت فسخ قرارداد، شركت سهم الشركه پرداختي شريك را بعلاوه سود انصراف با نرخ ........ درصد در سال كه به صورت روز شمار به مبالغ پرداختي تعلق گرفته را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ قبول درخواست فسخ، به حساب شريك واريز مي نمايد و شريك هيچ گونه ادعايي نخواهد داشت.

تبصره ۴ : در صورت فسخ قرارداد به صورت يکطرفه از سوي شرکت، شريک حق مطالبه اصل وجوه واريز شده و یا وصول شده همراه با چکهاي سررسید نشده به انضمام وجه خسارت ناشي از فسخ قرارداد به ميزان ۵/۱ درصد از تاريخ پرداخت هر يک از وجوه تا تاريخ استرداد وجه از طرف شرکت ( ظرف مدت يکماه ) را دارد .

تبصره ۵ : در صورت تاخير در تحويل خودرو تا زمان تحويل خودرو (بدون پلاک و شماره گذاري) در صورت رعايت ماده 2 ، سود مشارکت به اضافه 3% جريمه خسارت ديرکرد به شريک پرداخت ميگردد و شريک هيچگونه ادعايي نخواهد داشت.

2-5- شركاء ضمن عقد خارج لازم توافق نمودند در صورت عدم وصول هر يك از چكهاي دريافتي موضوع ماده 2 اين قرارداد شركت اختيار دارد قرارداد را به طور يك جانبه فسخ و اصل وجوه دريافتي طبق بخشنامه به شريك مسترد خواهد شد.

ماده 6- شرايط  تحويل:

۱-۶- شركت مراتب آمادگي خود را در خصوص تحويل خودرو موضوع قرارداد مشاركت از طريق ارتباط تلفني يا ارسال دعوتنامه از طريق پست سفارشي به آدرس مندرج در اين قرارداد به اطلاع شريك خواهد رساند در صورت تغيير آدرس و عدم اعلان آن از طرف شريک به شرکت دعوتنامه به آدرس مقيد در اين قرارداد ابلاغ شده تلقي مي گردد .

2-6 - عدم مراجعه شریک ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ اعلام شرکت مبنی بر آماده تحویل بودن خودروی موضوع قرارداد به منزله انصراف شریک از تحويل خودروی موضوع قرارداد بوده و شریک به موجب همين قرارداد به شرکت وکالت ، اختيار و نمايندگي داده تا موضوع قرارداد را بنا به تشخيص خود به هر مبلغ و هر شرط منتقل نموده و اقدام به استرداد وجوه دريافتي پس از کسر خسارات وارده به شریک نمايد.

۳-۶- با توجه به اینکه دستور العمل شماره گذاری خودروها دارای تاریخ انقضاء می باشد، شریک موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دریافت اسناد شماره گذاری و اعلام شرکت مبنی بر آماده شماره گذاری بودن خودروی موضوع قرارداد، نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام نماید، در غیر این صورت، مسئولیت عدم شماره گذاری خودرو و هزینه های مرتبت با آن بر عهده شریک می باشد.

3-6- شركت موظف است قبل از سررسيد تحويل خودروي موضوع مشاركت جهت تسويه حساب قطعي از شريك دعوت به عمل آورده درصورتي  كه به هر علت دعوتنامه مذكور به شريك واصل نگردد، شريك موظف است بلافاصله و يا قبل از زمان سررسيد  به شركت مراجعه  و طي صورتجلسه اي تكليف قرارداد مشاركت را تعيين نمايد بديهي است پس از 15 روز از سررسيد قرارداد عدم مراجعه به شركت به منزله انصراف وي از ادامه مشاركت بوده و صرفاً ‌اصل وجوه دريافتي بابت ((سرمايه مشاركت )) به انضمام سود انصراف به شريك مسترد خواهد شد .

4-6 - تحويل خودروي موضوع مشاركت به شريك و يا نماينده قانوني وي طي وكالتنامه رسمي با ارائه اصل نسخه قرارداد و كارت شناسائي معتبر انجام مي پذيرد .

5-6 - در صورت درخواست شريك مبني بر استفاده از تسهيلات اعتباري موضوع بخشنامه معتبر فروش اين قرارداد احراز شرايط مورد نظر شركت ها و موسسات اعتباري طرف قرارداد شركت جهت اخذ تسهيلات از سوي شريك الزامي بوده و شريك بايستي مفاد قرارداد مربوطه را كاملاً رعايت نمايد . بديهي است شرکت وکالتاً از طرف شريک نسبت به تامين تسهيلات از منابع اعتباري اقدام و هزينه هاي مربوطه را از وجوه شريک و سرمايه مشارکت پرداخت مي نمايد.

6-6 - شركت خودروي موضوع مشاركت را در مرحله قبل از تحويل مورد بازرسي فني PDS,PDI قرار داده و به صورت صحيح و سالم در محل نمايندگي مربوطه به شريك تحويل  مي نمايد .

7-6 - خودرو مورد مشاركت تحت پوشش گارانتي و خدمات پس از فروش شركت توسعه خدماتی بازرگانی نگین خودرو ایرسا (نمايندگي رسمي رنو فرانسه در ايران ) مي باشد و دوره گارانتي آن طبق قانون حمايت از مصرف كننده خواهد بود و شريك ملزم به رعايت مفاد اوراق گارانتي خواهد بود.

 8-6 - هزينه هاي كليه خدمات ارائه شده از سوي نمايندگي تا تحويل خودرو به شريك توسط شركت به نمايندگي پرداخت مي گردد. لذا پرداخت هرگونه وجه در اين ارتباط به نمايندگي از طرف شريك خلاف مقررات شركت بوده و هيچ گونه مسئوليتي متوجه شركت نخواهد بود 

۹-۶- بهاي خودرو در سراسر كشور براساس مفاد اين قرارداد يكسان مي‌باشد.

ماده ۷-  فورس ماژور:

در صورت بروز حوادث غير مترقبه مانند زلزله ، سيل ، جنگ ، آتش سوزي ، تحريم هاي اقتصادي و بين المللي كه موجب عدم تحويل خودرو  از سوي كمپاني سازنده و يا وضع مقررات  جديد ممنوعيت ورود خودرو و نیز افرایش نرخ ارز بیش از ۵ % (پنج درصد) از زمان انعقاد قرارداد حاضر، كه شركت را از انجام تعهدات موضوع اين قرارداد باز مي دارد بدواً شركت موظف است بلافاصله مراتب را كتباً‌ به شريك اطلاع دهد. در اين حالت مشاركت تا رفع وضعيت فورس ماژور به حالت تعليق در آمده و مدت فورس ماژور از زمان وقوع تا رفع حالت فورس ماژور به مدت قرارداد افزوده مي گردد . در صورت تداوم وضعيت فورس ماژور بيش از يك ماه هريک از طرفين مجاز خواهد بود تا نسبت به فسخ يك جانبه مشاركت اقدام نمايد. شريك ضمن عقد لازم خارج وكالت فسخ يك جانبه قرارداد مشاركت را با امضاي ذيل اين قرارداد به شركت تفويض مي نمايد و وجه دريافتي به اضافه سود دوره مشارکت تا تاريخ ايجاد فورس ماژور حداکثر یک ماه پس از فسخ پرداخت ميگردد و حق درخواست وجوه ديگري را ندارد. بدیهی است در صورت فسخ قرارداد، فروشنده صرفاً موظف به استرداد اصل وجوه دريافتي به خريدار ظرف مدت يکماه مي باشد.

ماده ۸- حل اختلاف: 

در صورت بروز اختلاف بین شریک و  شرکت، انجمن وارد کنندگان خودرو بعنوان داور مرضی الطرفین تعیین می گردد و در  صورت عدم حصول توافق، موضوع از طریق مراجعه به محاکم و مراجع صالحه دادگستری شهر تهران حل و فصل خواهد گردید.

ماده ۹- اقامتگاه قانونی:

اقامتگاه شريك همان نشاني مندرج در مقدمه قرارداد مشاركت مي باشد. لذا ارسال كليه اوراق، دعوتنامه اخطار و غيره از طرف شركت و همچنين پست سفارشي و غيره به نشاني مذكور ابلاغ به نامبرده تلقي خواهد شد .

ماده ۱۰ - موخره:

اين قرارداد در ۱۰ ماده، ۵ تبصره و ۴ نسخه که تمام نسخ حکم واحد را دارند تنظيم و مبادله گرديده و بدون مهر و امضاء هولوگرام شركت نگين خودرو ايرسا فاقد اعتبار مي باشد.

 

                                                  

ankara escort pendik escort
erotik film izle
escort nigde escort ordu
Kayseri escort